Perezosos
Perezoso pigmeo Bradypus pygmaeus
Perezoso de collar Bradypus torquatus
Perezoso de tres dedos Bradypus tridactylus
Perezoso de tres dedos o bayo Bradypus variegatus
Perezoso de dos dedos Choloepus didactylus
Perezoso de dos dedos Choloepus hoffmanni

Powered by MG-i